Regler for markedsplassen - TruckScout24.no

Regler for markedsplassen

Kun spesifikke tilbud

Legg kun inn konkrete tilbud i databasen. Annonser som bare består av slagord, for eksempel "alle typer xy-biler", kan dessverre ikke aktiveres. Det må tilbys enten ett spesifikt kjøretøy eller en fast pakke med flere kjøretøy per annonse. En bilpakke krever en tydelig beskrivelse av de tilhørende bilene i annonseteksten. Erfaringsmessig får imidlertid enkeltbilannonser betydelig mer oppmerksomhet enn bilpakker.

Oppføringer skal alltid inneholde meningsfulle tekniske beskrivelser.

Gi annonsene dine på TruckScout24 en meningsfull beskrivelse. Annonser uten tekniske data er ikke mulig hos oss.

Ingen anonyme annonser eller annonser med boksnummer mulig

Oppgi fullt navn og adresse på selgerprofilen din. Anonyme annonser er dessverre ikke mulig hos oss. Private engangsselgere kan skjule gate- og husnummer hvis de ønsker det.

Ingen telefon-/faksnummer eller e-postadresser i annonseteksten.

Annonser må ikke inneholde telefonnumre, faksnumre, mobiltelefonnumre og e-postadresser. Kontaktopplysningene dine genereres automatisk fra kundekontoen din og vises også i den ferdige annonsen. Det er derfor ikke nødvendig å oppgi kontaktinformasjonen din i annonseteksten.

Ingen internettadresser i annonser

Beskrivelsen og bildene i annonsene dine må ikke inneholde internettadresser.

Ingen henvisninger til andre annonser

Annonser kan ikke inneholde henvisninger til andre annonser fra en leverandør. Det er heller ikke tillatt å henvise til leverandørens nettbutikker eller andre handels- eller auksjonsplattformer.

Kjøretøy som annonseres som rubrikkannonser, kan ikke være en del av en auksjon.

Slett solgte varer

Vennligst slett eller sett solgte varer på pause umiddelbart. Vi prøver hele tiden å holde databasen vår oppdatert. Bilpooler er derfor svært uønsket og forbudt i henhold til AGB.

Ingen ny opplasting etter sletting av en annonse

Umiddelbar opplasting av tidligere slettede annonser er ikke tillatt av hensyn til konkurransevridning.

Ingen logoer som bilder av kjøretøyet eller i bildet av kjøretøyet.

Ikke bruk firmalogoer som bilde på kjøretøyet. Det er også forbudt å plassere firmalogoer på bilder av kjøretøyet.

Bruk bare bilder som du har lovlig rett til å bruke.

På samme måte kan bilder som produsenten har opphavsrett til, eller bilder som eies av konkurrenter, bare lastes opp med skriftlig tillatelse fra den respektive rettighetshaveren.

Ingen plassholderbilder

Annonsebilder som kun inneholder "bilde til å følge" eller lignende er ikke mulig.

Ikke kopier tekster fra konkurrenter

Utarbeid selv de tekniske beskrivelsene av salgsobjektene dine. Det er forbudt å kopiere tekster og deler av tekster fra annonser fra andre selgere, og det fører vanligvis bare til problemer som du ikke ønsker å få.

Ingen lister over søkeord/søkeord i annonser

Oppgi kun relevante tekniske beskrivelser av de respektive kjøretøyene. Det er ikke mulig å bruke søkeord eller søkeordlister. Det er heller ikke mulig å reklamere for andre kjøretøy, produkter, forbruksvarer eller generell reklame.

Ingen firmanavn og gjentakelser av ord i annonsetittelen.

Det er forbudt å nevne eget firmanavn og å gjenta ord i annonsetittelen. Produsenter er unntatt fra denne forskriften.

Velg riktig kjøretøykategori

Vær også i din egen interesse nøye med å plassere annonsene dine i de riktige kategoriene.

Ingen 1€-annonser

Vennligst ikke inkluder 1€-priser i annonsene. Annonser som viser 1 € som kjøpspris (også som FP eller VB) vil ikke bli aktivert. Hvis du ikke ønsker å angi en pris, kan du la prisfeltet stå tomt når du skriver inn. Da vises automatisk merknaden "Prisinformasjon" for annonsen din.

Ingen salgsfremmende reklametitler

Oppgi meningsfull informasjon i maskinbetegnelsen/kjøretøytypen samt for produsent og modell, og ikke bruk reklameformuleringer. Dette er den eneste måten annonsene dine kan bli funnet av potensielle kjøpere via søkefunksjonen.

Telefonnummer som kan nås i kontaktinformasjonen

Når du oppgir kontaktinformasjonen din, må du oppgi et telefonnummer som du kan kontaktes på.

Ingen flere annonser

Ikke legg ut det samme elementet mer enn én gang.